Strona Wydziału Ekonomicznego Strona Wydziału Ekonomicznego
Katedra Logistyki
 

O Katedrze
Profil KL
Ogłoszenia
Pracownicy
Publikacje
Konferencja
 
Katedra Logistyki

81-824 Sopot  ul. Armii Krajowej 119/121
Polska

tel/fax
0 58 523 11 90

tel. bezpośrednie:
(p. 104)
0 58 523 13 81
(p. 110)
0 58 523 13 51
(p. 124)
0 58 523 13 88
(p. 220)
0 58 523 12 35

logistyka@univ.gda.pl

   
   

       

wstecz

O Katedrze


O Katedrze

Statutowy zakres działalności badawczej Katedry obejmuje następujące zagadnienia: identyfikacją, modelowanie, projektowanie, racjonalizacją i reeingenering systemów wsparcia logistycznego przedsiębiorstw i organizacji biznesowych niebiznesowych, badanie relacyjnych, integracyjnych synergicznych aspektów wsparcia logistycznego wszelkich celowych aktywności, badanie wpływu i określenie sposobów, technik i narzędzi podnoszenia skuteczności i efektywności działania systemów poprzez racjonalizację wsparcia logistycznego, badanie rynku usług logistycznych oraz formułowanie zasad konkurencyjności firm logistycznych, określanie roli i sposobów wpływu wsparcia logistycznego na procesy integracji gospodarczej i globalizację, określanie sposobów, metod i narzędzi organizacji i racjonalizacji łańcuchów dostaw, kanałów i centrów logistycznych, projektowanie logistyki informacji zarządczej i controllingowych technik zarządzania procesami logistycznymi, rozwój metod i technik rachunku kosztów oraz efektów wsparcia logistycznego, kształtowanie logistycznej obsługi klienta.

Główne osiągnięcia naukowe.

Główne osiągnięcia naukowe. Pracownicy Katedry brali udział w realizacji następujących projektów badawczych Unii Europejskiej: TEMPUS, PHARE, INTERREG II, NELOC. Na uwagę zasługuje wieloletnia współpraca z Ministerstwem Infrastruktury a wcześniej z Ministerstwem Transportu i Gospodarki Morskiej w zakresie dostosowania przedsiębiorstw transportowych do wymogów UE, dostosowania transportu drogowego i kolejowego do warunków pełnego otwarcia krajowego rynku transportowego, przekształcania przedsiębiorstw transportowych w zakresie ich dostosowania do nowej roli gospodarczej i uwarunkowań ekonomiczno-finansowych. Poza tym wykonywali prace badawcze, ekspertyzy i projekty wsparcia logistycznego dla przedsiębiorstw i gmin, tworzyli koncepcje zarządzania controllingowego i wykonywali projekty wdrożeniowe w zakresie systemów rachunkowości zarządczej.

Związki z praktyką gospodarczą.

Współpraca z praktyką gospodarczą obejmuje między innymi Ministerstwo Infrastruktury i Związek Przewoźników Drogowych, Pracownicy Katedry zajmują się także działalnością doradczą na rzecz przedsiębiorstw różnej wielkości i różnych branż w zakresie rozwoju wsparcia logistycznego oraz restrukturyzacji rynkowej, finansowej i organizacyjnej.

Partnerzy zagraniczni

Pracownicy Katedry współpracują z następującymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi, instytucjami i organizacjami: Austriackie Towarzystwo Naukowe Transportowców, Niemieckie Towarzystwo Transportowców, Hochschule fur Wirtschaft und Technik, Vildau, Europa-Universitat Viadrina, Frankfurt (Oder).

 

   

wstecz
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
   strona główna      Pytania  
  kontakt z webmasterem
aktualizacja: 24.04.2007 r.